Hoạt động tại SAVIS

Công việc nổi bật

  • Giá trị của một người nên được nhìn nhận bởi những gì họ đã cho mà không phải là những gì họ có thể nhận. Albert Einstein

  • Khi bạn sở hữu những người đồng đội giỏi, bạn không cần “chăm sóc” họ như những đứa trẻ con. Bằng cách đặt kỳ vọng rằng họ sẽ làm tốt, họ sẽ thực sự làm tốt. Đồng đội tốt sẽ muốn cùng nhau đạt những thành tựu lớn. Steve Jobs

  • Nếu bạn không thử, Bạn sẽ không bao giờ biết được Bạn có thể làm được điều gì Sưu tầm

  • Người bi quan là người thấy những khó khăn trong các cơ hội và người lạc quan là người nắm lấy cơ hội từ những khó khăn của mình Harry S Truman

Tin tức